Electrolux har avslutat kontanterbjudandena avseende CTI och Somela

Kontanterbjudandena relaterade till förvärvet av Compañia Tecno Industrial S.A (CTI), som Electrolux inledde i augusti, har nu avslutats. Electrolux har uppnått 97,79% av aktierna i CTI och 96,90% av aktierna i CTI:s dotterbolag Somela.

I augusti 2011 annonserade Electrolux överenskommelsen med Sigdo Koppers och vissa närstående parter att förvärva majoritetsandelarna i CTI, uppgående till totalt cirka 64% av utestående aktier. I enlighet med avtalet lämnade Electrolux ett kontanterbjudande om att förvärva 100% av de utestående aktierna  i CTI. Electrolux lämnade också ett kontanterbjudande avseende förvärv av samtliga utestående aktier i CTI:s dotterbolag, Somela.

Electrolux har avslutat kontanterbjudandena och uppnått 97,79% av aktierna i CTI samt 96,90% av aktierna i Somela.

CTI kommer att konsolideras i Electroluxkoncernen från oktober 2011.

Electrolux avser att erbjuda kvarvarande minoritetsägare möjligheten att sälja sina aktier i CTI och Somela under en begränsad tidsperiod.

Ytterligare detaljer om förvärvet återfinns i pressmeddelandet utskickat den 22 augusti 2011: Electrolux förvärvar chilenska vitvarutillverkaren CTI.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 oktober 2011 klockan 08.00 (CET).