Electrolux håller kapitalmarknadsdag 2012

VD och koncernchef Keith McLoughlin och andra högre chefer kommer under dagens kapitalmarknadsdag att presentera koncernens strategi för att generera en uthållig lönsamhetsnivå.

Presentationerna kommer att belysa att Electrolux huvudstrategi är oförändrad. En uthållig lönsamhetsnivå ska genereras genom att ta vara på lönsamma tillväxtmöjligheter och snabba upp innovationstakten för nya produkter. Koncernen ska fortsätta att förbättra kostnadseffektiviteten inom verksamheten genom att anpassa tillverkningskapaciteten, minska fasta kostnader och dra nytta av koncernens globala styrka och räckvidd.

Utöver redogörelsen för fundamenten i Electrolux strategi kommer ledningen att övergripande belysa rådande marknadssituation och hur den kan komma att påverka koncernens utveckling för 2013, information som är helt i linje vad som tidigare har kommunicerats. För 2013 beräknas kostnadsbesparingarna uppgå till mer än 1 miljard kronor i jämförelse med 2012. Trenden med ökade kostnader för råmaterial under de senaste åren förväntas vända till lägre kostnader. Även om efterfrågesituationen i Europa är fortsatt osäker förväntas Electrolux som koncern att visa ytterligare ett år med positiv organisk tillväxt. Majoriteten av tillväxten beräknas komma från tillväxtmarknader och en positiv utveckling av pris/mix, som ett resultat av produktlanseringar. Under 2013 fortsätter Electrolux att öka takten på investeringarna i produktutveckling, design och marknadsföring inför framtida produktlanseringar.

Under eftermiddagen kommer ett antal seminarier att hållas för att belysa Electrolux varumärkesstrategi och nya produkter i Europa, tankarna bakom den nya ultraluxuösa köksserien Electrolux Grand Cuisine och hur det nära samarbetet mellan koncernens funktioner för produktutveckling, marknadsföring och design driver innovationer inom ”Electrolux Innovation Triangle”.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 november 2012 klockan 08.00 (CET).