Electrolux förvärvar Olympic Group

Electrolux tecknade idag ett avtal med Paradise Capital om att förvärva dess 52-procentiga majoritetspost i den ledande vitvarutillverkaren i Egypten, Olympic Group Financial Investment Company S.A.E (Olympic Group). Electrolux avser att förvärva alla aktier i Olympic Group genom ett offentligt erbjudande.

Electrolux kommer att lansera ett offentligt erbjudande om att förvärva alla aktier i Olympic Group till ett pris av 40,60 egyptiska pund (EGP) per aktie och har tecknat ett avtal med Paradise Capital om att förvärva bolagets majoritetspost om 52%. Det offentliga erbjudandet förväntas vara genomfört runt månadsskiftet juli-augusti 2011 och Olympic Groups resultat förväntas konsolideras i Electroluxkoncernen under det tredje kvartalet 2011. Olympic Groups aktie är noterad på den egyptiska börsen. Intentionen är att framöver avnotera bolaget från börsen.

Efter att det offentliga erbjudandet genomförts har Electrolux avtalat att sälja Olympic Groups ägarandel i de två intressebolagen Namaa och B-Tech till Paradise Capital. Båda bolagen är noterade på den egyptiska börsen. Aktierna i de två bolagen är enligt avtalet värderade till cirka 450 miljoner EGP (470 Mkr). Baserat på transaktionerna ovan kommer värderingen av eget kapital för Olympic Group exklusive de två intressebolagen att uppgå till cirka 2,0 miljarder EGP (2,1 Mdr kr). Olympic Group har en nettoskuld, inklusive minoritetsintressen, på cirka 740 miljoner EGP (780 Mkr), vilken kommer att ingå i transaktionen.

För att fortsatt dra nytta av den expertis som finns inom Paradise Capital kommer Electrolux  att ingå ett sjuårigt managementavtal för att säkra fortsatt teknik och managementsupport till Olympic Group mot en årlig avgift på 2,5% av Olympic Groups nettoomsättning.

Olympic Group har 7 300 anställda och tillverkar tvättmaskiner, kylskåp, spisar och varmvattenberedare. Försäljning för Olympic Group exklusive Namaa och B-Tech för 2010 uppgick till cirka 2,3 miljarder EGP (2,5 Mdr kr) och det underliggande rörelseresultatet till cirka 265 miljoner EGP (280 Mkr), vilket motsvarar en marginal på 11%, och ett nettoresultat på cirka 190 miljoner EGP (200 Mkr). Olympic Group är en ledande tillverkare av vitvaror i Mellanöstern, med en volymandel på den egyptiska marknaden på cirka 30%. Electrolux och Olympic Group har under närmare 30 år utvecklat ett framgångsrikt affärssamarbete i regionen, vilket idag omfattar teknologi, komponentförsörjning, distribution och varumärkeslicensering.

Växelkursen per den 30 juni 2011 har använts för omräkning från EGP till SEK ovan.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument .