Electrolux förvärvar chilenska vitvarutillverkaren CTI

Som ett led i strategin att växa på tillväxtmarknader kommer Electrolux förvärva Sigdo Koppers majoritetspost i Compañia Tecno Industrial S.A (CTI). Förvärvet gör Electrolux till den största vitvaruleverantören i Chile och Argentina, och stärker ytterligare Electrolux position som ett ledande vitvaruföretag på den snabbt växande latinamerikanska marknaden.

Sigdo Koppers och vissa närstående parter har avtalat att sälja sina majoritetsandelar till Electrolux, uppgående till totalt cirka 64% av utestående aktier i CTI. CTI är noterat på börsen i Santiago, Chile. Enligt avtalet kommer Electrolux att lämna ett kontanterbjudande om att förvärva 100% av aktierna  i CTI  till ett pris av 34,87 chilenska pesos per aktie, inklusive den 64-procentiga andel som Sigdo Koppers och vissa närstående parter avtalat att sälja.

Electrolux kommer också att lämna ett kontanterbjudande avseende förvärv av samtliga utestående aktier i CTI:s dotterbolag, Somela, för 325 chilenska pesos per aktie. Somela är också noterat på börsen i Santiago, Chile. CTI har avtalat att sälja sitt innehav på 78,5% till Electrolux. CTI:s nettoresultat från försäljningen av aktierna i Somela kommer att distribueras till bolagets aktieägare genom en pre-closing-utdelning på 4,39 chilenska pesos per aktie.

Som en del av transaktionen kommer CTI även att betala en pre-closing-utdelning till sina aktieägare baserad på nettoresultatet för första halvåret 2011 på 1,63 chilenska pesos per aktie. Sammantaget innebär det att CTI:s aktieägare kommer att erhålla totalt 40,90 chilenska pesos per aktie. Totalt uppskattat Enterprise Value för CTI och dess dotterbolag motsvarar cirka 4,4 miljarder kronor (318 miljarder chilenska pesos). Uppköpserbjudandena förväntas inledas inom tio bankdagar från undertecknandet av avtalet igår.

I Chile tillverkar och säljer CTI  kylskåp, spisar, tvättmaskiner och varmvattenberedare under varumärkena Fensa och Mademsa, och är den ledande tillverkaren med en volymmarknadsandel på 36%. I Argentina har CTI under varumärket GAFA även en ledande position genom det helägda dotterbolaget Frimetal. I Chile är Somela den största leverantören av mindre hushållsapparater.

Under 2010 uppgick CTIs koncernförsäljning till 203 miljarder chilenska pesos (cirka 2,9 miljarder kronor) och rörelseresultatet  till 32 miljarder chilenska pesos (cirka 450 miljoner kronor), vilket motsvarar en marginal på 16% och ett nettoresultat på 23 miljarder chilenska pesos (cirka 330 miljoner kronor). CTI har 1 200 anställda och  två produktionsanläggningar i Chile och en produktionsanläggning i Argentina.

”Detta förvärv kombinerar styrkorna hos Electrolux och CTI och ger betydande tillväxtmöjligheter som skulle vara svåra för företagen att uppnå på egen hand. Tillsammans kommer vi att generera betydande synergieffekter inom försäljningen och kostnadssynergier inom inköp och produktion”, säger Keith McLoughlin, VD och koncernchef för Electrolux. ”Latinamerika är viktigt för våra tillväxtplaner och vi tror att de kombinerade resurserna hos Electrolux och CTI kommer att vara en  framgångsrik väg framöver.”

”Electrolux har mycket starka rötter i Latinamerika och vi har arbetat tillsammans med CTI på några av de latinamerikanska marknaderna under de gångna 15 åren. Vi stöder CTI:s starka varumärken som är inriktade på marknadssegment som kompletterar våra”, säger Ruy Hirschheimer, chef för Vitvaror Latinamerika.

Telefonkonferens

Förvärvet av den chilenska vitvarutillverkaren CTI kommer att presenteras vid en telefonkonferens idag. Telefonkonferensen kommer att börja kl 16.00 (CET) och avslutas kl 16.30 (CET).

Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin, Jonas Samuelson, ekonomi- och finansdirektör och chef för Global Operations inom Vitvaror samt Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

Presentationen och websändningen kommer att finnas tillgängliga på Electrolux hemsida, www.electrolux.com.

För deltagande på telefon

Detaljerna för deltagande per telefon är följande:

  • Deltagare i Sverige vänligen ring +46 (0)8 505 598 53.
  • Deltagare i Storbritannien och övriga Europa vänligen ring +44 (0)20 3043 2436.
  • Deltagare i USA vänligen ring +1 866 458 4087.

Mer information om CTI

Mer information om CTI finns på www.sigdokoppers.cl/english/areas_negocios/area_de_negocios_industrial_02.html.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.