Electrolux emitterar sin första gröna obligation om 1 miljard kronor

Electrolux tar nu upp det första lånet på obligationsmarknaden inom sitt ramverk för gröna obligationer. Bolaget lånar 1 miljard kronor som öronmärks för klimatinvesteringar och andra projekt med miljömässiga fördelar.

Obligationen emitteras under Electrolux befintliga Euro Medium Term Note-program (EMTN) och det nyligen lanserade ramverket för gröna obligationer. Medlen kommer att användas för finansiering och refinansiering av s.k. gröna tillgångar, vilka definieras av ramverket.

Obligationslånets fullständiga belopp är 1 miljard kronor. Obligationen emitteras den 27 mars, 2019 med förfallodag den 27 mars, 2024. Lånet löper till fast ränta med en årlig kupong på 1,103%. Obligationen kommer att noteras på Luxemburgbörsen.

Detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns att läsa på koncernens hemsida, här. Läs mer om ramverket för gröna obligationer här.

För mer information vänligen kontakta

Electrolux pressjour, 08 657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2019 kl. 0800 CET.