Electrolux bygger ett nytt kvarter mitt i Stadshagen

Electrolux (Fastighets AB Gångaren 13) påbörjar utvecklingen av ett nytt blandat kvarter mitt i Stadshagen med miljö och hållbarhet i fokus. Den första etappen innebär en utbyggnad av Electrolux huvudkontor med 8 000 kvm och 100 bostäder med en total yta på 6 000 kvm. Projektet tar avstamp i visionen om den gröna, levande staden där det mesta ska gå att nå med en 15 minuters promenad.

Den första deletappen längs med S:t Göransgatan omfattar förutom kontorstillbyggnaden även ett nytt torg, café, butiker, en ny restaurang, träningsanläggning med pool, gröna gårdar på fastighetens tak och 100 nya lägenheter. De boende får tillgång till ett livsstilsboende med ett brett utbud av service, tillgång till gemensamma gårdar, gemensamhetsytor, conciergeservice, miljöprofilerad restaurang och en träningsanläggning med pool som delas med kontorsverksamheten. Både gemensamhetslokaler och lägenheter blir utrustade med Electrolux mest hållbara produkter.

– Projektet ger tydliga mervärden för Stadshagen som helhet, Electrolux medarbetare och övriga invånare i kvarteret. Fullt utvecklat kommer upp emot 3 000 personer leva och verka i kvarteret. Det blir en liten stad i staden där det mesta finns på 15 minuters promenadavstånd, säger Ulrika Kågström, fastighetschef på Electrolux.

Kvartersprojektet har en hög miljö- och hållbarhetsprofil med lösningar inom områden som social hållbarhet, hållbart ätande och hälsa, cirkulära lösningar biologisk mångfald, lokala energiproducenter, resursdelning och nya gröna miljöer mitt i stan. Exempel på detta är biodlingar, insektsbäddar och hyrbara odlingslotter på de gröna gemensamma gårdarna och den lokala hydroponiska odlingen som kommer försörja restaurangerna med lokalt odlade sallader och örter.

– Som ett ledande företag inom hållbarhet vill vi bidra till stadsutvecklingen genom ett mer hållbart byggande och boende. Genom kunskap och medvetna val kan vi göra skillnad. Vi har utgått från det ramverk för klimatneutralt byggande som Sweden Green Building Council har tillhandahållit i projektet, säger Ulrika Kågström.

Utbyggnaden av Electrolux huvudkontor kommer att certifieras enligt Breeam Outstanding och Green Building Councils nya certifieringsstandard NollCO2, som ger ett ramverk för klimatneutralt byggande. Tillbyggnaden kommer huvudsakligen byggas i trä och utvecklingen av fastigheten innebär betydande förbättringar av den befintliga kontorsfastighetens energiprestanda.

– Genom kontorets extroverta arkitektur, bostädernas entré med transparenta fasader och genomgående inslag av grönt och trä ska det inre kommunicera med staden utanför. Verksamhetens aktivitet och puls ska nå ända ut i stadsrummet. Ett skyltfönster som bjuder in, lockar till att vilja veta mera, att besöka och uppleva, säger Johnnie Pettersson, Arkitekt och uppdragsansvarig på Archus.

Fastighets AB Gångaren 13 ansöker nu om bygglov för den första deletappen längs med S:t Göransgatan, med planerad byggstart tredje kvartalet 2021. Utvecklingen av fastigheten utgör en del av stadens större detaljplan för Stadshagen som bland annat innefattar 1 800 bostadslägenheter, kontor, handel, ny grundskola, förskolor, flytt och förädling av S:t Göransgatan.

Fastigheten Gångaren 13 ägs gemensamt av AB Electrolux och Electrolux pensionsstiftelse genom Gångaren Holding AB och ligger i Stadshagen i Stockholm.  

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.