Electrolux avnoterat från Londonbörsen

AB Electrolux B-aktie har avnoterats från den officiella listan hos the UK Listing Authority, UKLA och Londonbörsen, LSE, från och med idag, efter beslut av Financial Services Authority, FSA.

Efter avnoteringen kommer all handel i Electrolux-aktier att vara koncentrerad till Nasdaq OMX Nordic Market i Stockholm.

Electrolux B-aktie har varit noterad på Londonbörsen sedan 1928. Noteringen på LSE har varit en del i en strategi för att öka det internationella ägandet i Electrolux. På grund av avregleringen av de internationella kapitalmarknaderna och det ökade utländska ägandet av aktier på Nasdaq OMX Stockholm, bedöms noteringen dock inte längre nödvändig. Under senare år har handeln i Electrolux-aktier på LSE varit begränsad.

För ytterligare information ring Electrolux pressjour på 08 – 657 6507.

Electrolux är en av världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Eureka och Frigidaire. Under 2009 hade Electrolux en omsättning på 109 miljarder kronor och 51 000 anställda. För mer information, besök www.electrolux.com/press och www.electrolux.com/news.

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden.