Electrolux Årsredovisning för 2011 publicerad

Electrolux Årsredovisning för 2011 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Årsredovisningen, som beskriver Electrolux verksamhet, strategi och resultatutveckling, finns tillgänglig för nedladdning på www.electrolux.com/arsredovisning2011.

Den tryckta versionen kommer att distribueras till aktieägarna under slutet av vecka 10 och kan även beställas på www.electrolux.com/bestall-trycksaker.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2012 klockan 15.00 (CET).