Dow Jones Sustainability World Index utser Electrolux till ledare i sektorn för hushållsapparater

Enligt det prestigefulla Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) för 2011, som presenterades idag, kvarstår Electrolux som hållbarhetsledare i hushållsapparatssektorn. Dessutom har Electrolux bedömning förbättrats i jämförelse med 2010.

DJSI World omfattar de ekonomiskt, miljömässigt och socialt ledande 10% av världens 2 500 största företag. Det är femte året i rad som Electrolux ingår i DJSI World.

”Vårt fokus på hållbarhet stöder genomförandet av Electrolux strategi. Utvecklingen av vatten- och energieffektiva vitvaror är ett resultat av vår konsumentinsikt, och hjälper oss att förse konsumenterna med innovativa och relevanta produkter samtidigt som vi stärker vårt varumärke. Att minska energikonsumtionen i tillverkningen, hjälper oss att vara kostnadseffektiva. Att upprätthålla etiska och säkra arbetsplatser är det mest effektiva sättet att använda talangerna i vår organisation”, säger Henrik Sundström, global hållbarhetschef i Electrolux. ”Jag är stolt över att konstatera att Electrolux inte bara behåller sin ledande hållbarhetsposition, utan även stärker den.”

Electrolux hållbarhetsstrategi fokuserar på tre delar:

  • Att integrera hållbarhetsmålen genom hela verksamheten.
  • Att driva innovationer och bygga marknaden för effektiva vitvaror.
  • Att engagera intressenter till en dialog och att bygga partnerskap genom koncernens värdekedja, för att nå dessa hållbarhetsmål.

Dow Jones Sustainability Indexes mäter prestationerna hos de ledande hållbarhetsdrivna företagen i världen – från alla branscher på en global och regional nivå. Bedömningen grundar sig på kriterier så som bolagsstyrning, riskhantering, varumärkesbyggande, klimatstrategier, leverantörsstandarder och arbetsvillkor. Indexen ger tillförlitliga och objektiva riktmärken till placerare som förvaltar portföljer med fokus på hållbarhet. Indexen lanserades 1999 och leds gemensamt av Dow Jones Indexes och Sustainable Asset Management (SAM).

Mer information om indexet: www.sustainability-indexes.com och www.electrolux.com/sustainability.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.