Avstämningsdatum fastställt för utdelning av aktier i Husqvarna AB

Electrolux bolagsstämma beslutade den 24 april 2006 att dela ut aktierna i Husqvarna AB till aktieägarna i Electrolux i enlighet med det prospekt som publicerades den 6 april 2006.

Avstämningsdagen för att erhålla aktier i Husqvarna har fastställts till den 12 juni 2006. Sista dag för handel i Electroluxaktien inklusive rätt till utdelning av aktier i Husqvarna kommer att vara den 7 juni 2006. Från och med den 8 juni 2006 kommer kursen på Electroluxaktien att justeras genom att Husqvarna ej längre ingår i värderingen av Electrolux. Handeln med Husqvarna-aktien beräknas påbörjas den 13 juni 2006 på Stockholmsbörsens O-lista.

Ett tillägg till prospektet avseende utdelningen av aktierna i Husqvarna AB publiceras idag på Electrolux hemsida (www.electrolux.com/prospectus). Tillägget innehåller finansiell information för Husqvarna för perioden januari-mars 2006. Genom att överföringen av verksamheter från Electrolux till Husqvarna sker till Electrolux-koncernens bokförda värden, enligt s.k. ”predecessor basis”, ingår även i enlighet med internationell redovisningspraxis s.k. sammanslagna finansiella räkenskaper (”Combined) för Husqvarna för åren 2004-2005.

För ytterligare information, kontakta Electrolux pressjour +46 8 657 65 07.

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – kylskåp, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som AEG-Electrolux, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux hade 2005 en omsättning på 129 miljarder kronor och 70 000 anställda.