Årsstämma 2011

Årsstämman för Electrolux hölls torsdagen den 31 mars 2011 klockan 17.00 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.

Protokollet som fördes vid bolagsstämman inklusive bilagor finns nedladdningsbara i tabellen nedan.

Lyssna till Keith McLoughlins tal på årsstämman

Lyssna till VD och koncernchef Keith McLoughlins anförande på stämman.