Årsstämma 2010 – Inför årsstämman

Anmälan av ärenden att behandlas vid årsstämman 2010

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på Electrolux årsstämma den 30 mars 2010 ska skriftligen begära detta hos styrelsen, under adress:

  • AB Electrolux
  • ATTN: Chefsjuristens kontor
  • 105 45 Stockholm

Förslaget måste, för att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning, ha inkommit senast den 12 februari 2010.