Årsstämma 2008 – Inför årsstämman

Anmälan av ärenden att behandlas vid årsstämman 2008

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på Electrolux årsstämma den 1 april 2008 ska skriftligen begära detta hos styrelsen, under adress:

  • AB Electrolux
  • ATTN: Chefsjuristens kontor
  • 105 45 Stockholm

Förslaget måste, för att med säkerhet kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning, ha inkommit senast den 12 februari 2008.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@electrolux.com