Årsstämma 2007 – Inför årsstämman

Anmälan av ärenden att behandlas vid årsstämman 2007

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på Electrolux årsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen, under adress:

  • AB Electrolux
  • ATTN: Chefsjuristens kontor
  • 105 45 Stockholm

Förslag till valberedningen

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: nominationcommittee@electrolux.com