AB Electrolux valberedning föreslår omval av styrelsen

AB Electrolux valberedning föreslår inför årsstämman den 29 mars omval av samtliga styrelseledamöter. Staffan Bohman föreslås väljas om till styrelseordförande och Petra Hedengran, Henrik Henriksson, Ulla Litzén, Karin Overbeck, Fredrik Persson, David Porter och Jonas Samuelson som ledamöter.

AB Electrolux valberedning utgörs av Johan Forssell (ordförande), Investor AB, Carina Silberg, Alecta, Sussi Kvart, Handelsbanken Fonder, och Tomas Risbecker, AMF Tjänstepension och Fonder. I valberedningen ingår också Staffan Bohman och Fredrik Persson, ordförande respektive ledamot i AB Electrolux styrelse.

För ytterligare information, kontakta:

Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07