AB Electrolux ordförande Staffan Bohman avböjer omval

Staffan Bohman har idag meddelat AB Electrolux valberedning att han inte kommer att stå till förfogande för omval som styrelseordförande i AB Electrolux vid årsstämman 2024.

Staffan Bohman har varit styrelsens ordförande sedan 2018. Han är även medlem i styrelsens revisionsutskott och People Committee.

Valberedningens arbete med att föreslå en efterträdare har inletts.

Denna information är sådan som Electrolux Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-05 15:00 CET.

För ytterligare information:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07