Electrolux bokslutsrapport 2015

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen ökade till 31 794 Mkr (31 400).
 • Försäljningen ökade med 1,3%, varav organisk tillväxt svarade för 0,2%, förvärv för 0,1% och valutaomräkningseffekter för 1,0%.
 • Starka resultat för Vitvaror EMEA och Professionella Produkter.
 • Rörelseresultatet uppgick till -202 Mkr (1 395), motsvararande en marginal på -0,6% (4,4).
 • Rörelseresultatet inkluderar kostnader om 1 659 Mkr relaterat till det ej genomförda förvärvet av GE Appliances, exklusive dessa kostnader uppgick marginalen till 4,6% (4,4).
 • Starkt kassaflöde om 1,6 miljarder kr (1,8).
 • Periodens resultat uppgick till -393 Mkr (970), vilket motsvarar ett resultat på -1,38 kr (3,39) per aktie.
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2015 på 6,50 kr (6,50) per aktie.

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 28 januari kl 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin och ekonomi- och finansdirektör Tomas ­Eliasson. Jonas Samuelson, ny VD och koncernchef från och med den 1 februari, kommer också att delta.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • +46 (0) 8 505 564 74, Sverige
 • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 855 753 22 30, USA

Presentationsmaterial

För nedladdning nedan

Länk till webbsändning:

www.electroluxgroup.com/q4-2015


För mer information kontakta:

 • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
 • Merton Kaplan, Analytiker, Investor Relations, 08-738 70 06
 • Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2016 klockan 08.00 (CET).