Electrolux delårsrapport januari – september 2016

Electrolux delårsrapport januari – september 2016

Sammanfattning av tredje kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 30 852 Mkr (31 275).
 • Den organiska försäljningen minskade med 1,6%, medan positiva valutaomräkningseffekter om 0,2% påverkade nettoomsättningen.
 • Rörelseresultatet förbättrades till 1 826 Mkr (1 506), motsvarande en marginal på 5,9% (4,8).
 • Fyra av sex affärsområden uppnådde en rörelsemarginal på över 7%.
 • Förbättrad resultatutveckling för flertalet affärsområden, verksamheten i Latinamerika
  fortsatte dock att påverkas av svaga marknadsförhållanden.
 • Starkt operativt kassaflöde efter investeringar på 3,0 Mdr (3,0).
 • Periodens resultat uppgick till 1 267 Mkr (1 014), vilket motsvarar ett resultat på 4,41 kr (3,53) per aktie.

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 28 oktober kl 09.00 (CET).

Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Anna Ohlsson-Leijon.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • + 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
 • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 855 753 22 30, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

www.electroluxgroup.com/q3-2016

För mer information kontakta:

 • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
 • Merton Kaplan, Analytiker, Investor Relations, 08-738 70 06
 • Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan information som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 0800 CET.


Läs mer inom Finansiell information

Sammanfattning av första kvartalet 2018. Nettoomsättningen uppgick till 27 906 Mkr (28 201). Försäljningstillväxten uppgick till 3,3%, medan valutaomräkningseffekter påverkade negativt med 4,4%.

Läs mer

2017 i korthet. Rörelseresultatet ökade med 18%. Rörelsemarginalen uppgick till 6,1% (5,2). Resultatet förbättrades för samtliga affärsområden.

Läs mer

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2017. Nettoomsättningen ökade till 32 366 Mkr (32 144).

Läs mer