Electrolux delårsrapport januari – juni 2017

Sammanfattning av andra kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen ökade med 5,1% och uppgick till 31 502 Mkr (29 983).
 • Den organiska försäljningen var oförändrad, förvärv och avyttringar bidrog med 1,2% och positiva valutaomräkningseffekter påverkade försäljningen med 3,9%.
 • Rörelseresultatet förbättrades till 1 942 Mkr (1 564), motsvarande en marginal på 6,2% (5,2).
 • Fyra av sex affärsområden redovisade en rörelsemarginal på över 6%.
 • Starkt operativt kassaflöde efter investeringar på 3,5 Mdr (4,1).
 • Periodens resultat ökade till 1 308 Mkr (1 079), vilket motsvarar ett resultat på 4,55 kr (3,75) per aktie.

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 19 juli kl 09.00 (CET).

Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Anna Ohlsson-Leijon.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • + 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
 • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 855 753 22 30, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

edge.media-server.com/m/p/3ikb3iv4


För mer information vänligen kontakta

 • Daniel Frykholm, Electrolux pressjour, 08 657 65 07, eller
 • Merton Kaplan, Investor Relations, 08 738 7006

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2017 kl. 0800 CET.