Skatteinformation inlösen 2007

Under januari 2007 genomförde Electrolux en split (2:1). En av de splittade aktierna blev en inlösenaktie som cirka tre veckor efter splitten automatiskt löstes in för 20 kr. I årets deklaration ska inlösen redovisas som en försäljning.

Som en service till Electrolux aktieägare följer här en sammanfattning av den information Skatteverket tagit fram inför deklarationen.

Skatteverket anger att omkostnadsbeloppet ska fördelas mellan Electrolux-aktierna och inlösenaktierna (Electrolux IL). Omkostnadsbeloppet för inlösenaktier som erhållits vid spliten beräknas enligt den fördelning av anskaffningsutgiften som beskrivs nedan.

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Electrolux inlösen 2007 anger att av anskaffningsutgiften för aktier av serie A i AB Electrolux bör 87 procent hänföras till dessa aktier och 13 procent till inlösenaktien. Av anskaffningsutgiften för serie B i AB Electrolux bör 85 procent hänföras till dessa aktier och 15 procent till inlösenaktien.

Enligt Skatteverkets räkneexempel kan den som saknar information om anskaffningsutgift för de ursprungliga Electrolux-aktierna eller som köpt dem för ett lågt pris använda schablonmetoden. I sådant fall anses 20% av försäljningsintäkten vara omkostnadsbelopp.

Skatteverkets råd avser endast aktieägare folkbokförda i Sverige. Aktieägare folkbokförda utomlands rekommenderas att kontakta skattemyndigheten i detta land för ytterligare information.

För mer information och för ett räkneexempel på beräkning av omkostnadsbelopp från Skatteverket, se dokument nedan.