Electrolux delårsrapport januari – mars 2017

Sammanfattning av första kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 28 883 Mkr (28 114).
 • Den organiska försäljningen minskade med 3% medan positiva valutaomräkningseffekter påverkade försäljningen med 6%.
 • Rörelseresultatet förbättrades till 1 536 Mkr (1 268), motsvarande en marginal på 5,3% (4,5).
 • Alla affärsområden visade resultatförbättringar.
 • Fortsatt god resultatutveckling för Vitvaror EMEA, Vitvaror Nordamerika, Vitvaror Asien/Stillahavsområdet och Professionella Produkter.
 • Rörelseresultaten för Vitvaror Latinamerika och Hemmiljö och småapparater förbättrades.
 • Periodens resultat ökade till 1 083 Mkr (875), vilket motsvarar ett resultat på 3,77 kr (3,04) per aktie.

Telefonkonferens kl. 09.00

En telefonkonferens hålls idag den 28 april kl 09.00 (CET).

Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Anna Ohlsson-Leijon.

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • + 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
 • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 855 753 22 30, USA

Presentationsmaterial för nedladdning:

www.electroluxgroup.com/ir

Länk till webbsändning:

edge.media-server.com/m/p/k472a8w8


För mer information kontakta:

 • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
 • Merton Kaplan, Analytiker, Investor Relations, 08-738 70 06
 • Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan information som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 0800 CET.