Electrolux VD och koncernchef Jonas Samuelson kommenterar resultatet för första kvartalet 2017

Fortsatta resultatförbättringar 

Electrolux rörelseresultat förbättrades till 1 536 miljoner kronor under första kvartalet, vilket motsvarade en ökning med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen ökade från 4,5 procent till 5,3 procent och alla affärsområden visade resultatförbättringar. Våra verksamheter inom Vitvaror EMEA och Vitvaror Nordamerika fortsatte att visa en god lönsamhet, och resultatutvecklingen inom Professionella Produkter var också god. Lönsamheten för Vitvaror Latinamerika och Hemmiljö och småapparater stärktes under kvartalet. Starkt fokus på de mest lönsamma produktkategorierna och fortsatta åtgärder för att förbättra kostnadseffektiviteten inom koncernen bidrog till den stabila resultatutvecklingen under kvartalet.

Vitvaror EMEA uppnådde en rörelsemarginal om 6,3 procent. Fokus på de mest lönsamma produktkategorierna och goda resultat av fortsatta kostnadseffektiviseringar motverkade negativa valutaeffekter och ökade kostnader för råmaterial. Marknadsefterfrågan på vitvaror i Europa var stabil men minskade i Storbritannien. Efterfrågan i Mellanöstern och Afrika minskade också. Vi står fast vid vår tidigare bedömning att marknadsefterfrågan på vitvaror i Europa väntas öka med 1 procent under 2017. Förvärvet av Kwikot Group, en lönsam tillverkare av varmvattenberedare i Sydafrika, slutfördes under kvartalet. Kwikot bidrar till att bredda Electrolux utbud inom produktlinjen Home Comfort och skapar goda förutsättningar för ytterligare tillväxt i Afrika i enlighet med vår strategi.

Rörelseresultatet inom Vitvaror Nordamerika fortsatte att förbättras och rörelsemarginalen ökade till 6,1 procent från 5,0 procent för det första kvartalet föregående år. Optimering av produktportföljen och prispress ledde till en minskad försäljning under kvartalet. Åtgärder för att förbättra kostnadsstrukturen och öka kostnadseffektiviteten bidrog däremot väsentligt till resultatet. Marknadsefterfrågan på vitvaror var fortsatt stabil under det första kvartalet 2017 och ökade med närmare 3%. Vi bedömer att efterfrågan på vitvaror i Nordamerika för helåret 2017 växer med 2-3 procent.

Vår verksamhet i Latinamerika visade under kvartalet en resultatförbättring, efter flera kvartal med försämringar på grund av de svaga makroekonomiska förhållandena. Efterfrågan på marknaden i Brasilien fortsatte att minska under kvartalet, medan marknaderna i Argentina och Chile förbättrades. Strukturåtgärder inom affärsverksamheten och ökad kostnadseffektivitet bidrog till resultatförbättringen liksom positiva valutaeffekter från de större valutorna. Resultatutvecklingen för verksamheten inom Vitvaror Asien/Stillahavsområdet var fortsatt stabil och rörelseresultatet förbättrades under kvartalet. Detta var främst ett resultat av högre försäljningsvolymer i regionen och en god lönsamhet i Australien.

Professionella Produkter redovisade en organisk tillväxt på 8 procent under kvartalet och rörelsemarginalen fortsatte att förbättras. Försäljningen ökade på alla marknader och var särskilt stark i Västeuropa och i Japan. I slutet av februari annonserades och slutfördes förvärvet av Grindmaster-Cecilware, en tillverkare av utrustning för varma och kalla drycker. Förvärvet breddar vårt produktutbud inom storkök på den amerikanska marknaden.

Arbetet med att återställa lönsamheten inom Dammsugare och småapparater utvecklades väl med fortsatt fokus på mixförbättringar och åtgärder för att lämna olönsamma produktkategorier och marknader. I april slutförde vi förvärvet av det USA-baserade bolaget Anova som tillhandahåller produkten Anova Precision Cooker – en innovativ uppkopplad köksapparat som gör det möjligt att enkelt laga mat med tekniken sous vide och uppnå lika bra resultat i hemmakök som på restaurang. Förvärvet ger stor möjlighet till lönsam tillväxt i denna växande produktkategori.

Till följd av stigande priser på råmaterial förväntar vi oss nu en negativ effekt av ökade kostnader om 1,4 miljarder kronor för helåret 2017. Därutöver ökar vi takten i vårt arbete med att förbättra kostnadseffektiviteten och vår bedömning är att besparingarna uppgår till 2,2 miljarder kronor för helåret 2017.

Vi fortsätter att arbeta för att växa lönsamt genom att erbjuda förstklassiga kundupplevelser. Det ska uppnås genom innovativa produkter och en kostnadseffektiv verksamhet. Målet är att alla våra verksamheter ska uppvisa en uthållig lönsamhet. Vårt arbete med att öka kostnadseffektiviteten i verksamheten inom hela koncernen utvecklas väl och kommer tillsammans med produktmixförbättringar att bidra till målet om att nå en uthållig lönsamhet och marginaler om minst 6 procent.

För mer information kontakta:

  • Catarina Ihre, Vice President, Investor Relations, 08-738 60 87
  • Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan information som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 0800 CET.