Electrolux Årsredovisning 2011

Electrolux intensifierade sina strategiska aktiviteter. Under 2011 tog Electrolux en rad viktiga strategiska beslut som kommer att ha stor betydelse för koncernens långsiktiga utveckling.

Electrolux Annual Report 2011 - Online edition (In English)
Online edition (In English)

Electrolux har både ökat sin närvaro på tillväxtmarknader och fortsatt att lansera en lång rad produkter och lösningar speciellt anpassade för såväl globala som regionala behov.

Genom ett utökat samarbetet mellan koncernens funktioner för marknadsföring, FoU och design ska produkter kunna utvecklas snabbare och som fler konsumenter föredrar.