Delårsrapport januari – juni 2012

Sammanfattning av andra kvartalet 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 27 763 Mkr (24 143) och periodens resultat till 763 Mkr (561), vilket motsvarar 2,67 kr (1,97) per aktie.
 • Nettoomsättningen förbättrades med 15%, varav 5,8% avsåg organisk tillväxt, 5,6% förvärv och 3,6% förändringar av valutakurser.
 • Stark organisk tillväxt, framförallt i Latinamerika och Asien, bidrog till den positiva utvecklingen av nettoomsättningen.
 • Verksamheten i Europa tog marknadsandelar inom alla produktkategorier inom vitvaror.
 • Rörelseresultatet förbättrades till 1 150 Mkr (745), motsvarande en marginal på 4,1% (3,1).
 • Högre försäljningspriser i Nordamerika hade en positiv påverkan på rörelseresultatet.
 • Förbättringar av volym, pris och mix bidrog positivt till resultatet i Latinamerika.
 • Högre kostnader för råmaterial fortsatte att påverka resultatet negativt, men i lägre grad än under tidigare kvartal. De ökade kostnaderna har motverkats av effektiviseringar.
 • Starkt kassaflöde under kvartalet.

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls den 19 juli 2012 klockan 15.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin, ekonomi- och finansdirektör Tomas Eliasson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens andra kvartal 2012 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • +46 (0) 8 505 598 53, Sverige
 • +44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida www.electrolux.com/interim-report-webcast


För mer information

Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: +46 (0) 8 738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir