Bolagsstyrnings- rapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2017

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Electrolux tillämpning av koden. Electrolux redovisar inga avvikelser från koden för 2017.

  • Omval av Ronnie Leten som styrelseordförande och val av Kai Wärn som ny styrelseledamot.
  • Prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.
  • Fortsatt fokus på globalt etikprogram och ramverk för mänskliga rättigheter.
Läs mer inom Bolagsstyrning

Electrolux, en världsledande leverantör av hushållsprodukter och motsvarande produkter för professionell användning, meddelade idag att bolaget förbereder en avknoppning av affärsområdet Professionella Produkter från koncernen. Electrolux styrelse har inlett ett arbete med avsikt att...

Läs mer

Electrolux valberedning föreslår inför årsstämman den 10 april omval av samtliga styrelseledamöter utom Bert Nordberg, som har avböjt omval. Staffan Bohman föreslås väljas om till styrelseordförande och Petra Hedengran, Hasse Johansson, Ulla Litzén, Fredrik...

Läs mer

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2019.

Läs mer