Bolagsstyrnings- rapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2017

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Electrolux tillämpning av koden. Electrolux redovisar inga avvikelser från koden för 2017.

  • Omval av Ronnie Leten som styrelseordförande och val av Kai Wärn som ny styrelseledamot.
  • Prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.
  • Fortsatt fokus på globalt etikprogram och ramverk för mänskliga rättigheter.
Läs mer inom Bolagsstyrning

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2019.

Läs mer
10 april, 2019

Årsstämma 2019

10 april, 2019

Electrolux årsstämma kommer att äga rum den 10 april 2019 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Läs mer

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2019 har nu utsetts.

Läs mer