Bolagsstyrnings- rapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2017

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Electrolux tillämpning av koden. Electrolux redovisar inga avvikelser från koden för 2017.

  • Omval av Ronnie Leten som styrelseordförande och val av Kai Wärn som ny styrelseledamot.
  • Prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.
  • Fortsatt fokus på globalt etikprogram och ramverk för mänskliga rättigheter.
Läs mer inom Bolagsstyrning
16 augusti, 2018

Lednings- förändringar i AB Electrolux

16 augusti, 2018

Electrolux informerar idag om förändringar i koncernledningen samt en justering av en del av affärsområdenas organisatoriska struktur.

Läs mer

AB Electrolux årsstämma hölls torsdagen den 5 april 2018 i Stockholm.

Läs mer

Electrolux årsredovisning för 2017 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Läs mer