Bolagsstyrnings- rapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2017

Denna bolagsstyrningsrapport har upprättats som en del av Electrolux tillämpning av koden. Electrolux redovisar inga avvikelser från koden för 2017.

  • Omval av Ronnie Leten som styrelseordförande och val av Kai Wärn som ny styrelseledamot.
  • Prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.
  • Fortsatt fokus på globalt etikprogram och ramverk för mänskliga rättigheter.
Läs mer inom Bolagsstyrning

AB Electrolux årsstämma hölls onsdagen den 10 april 2019 i Stockholm.

Läs mer

Aktieägarna i AB Electrolux, org. nr. 556009-4178, kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2019 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Läs mer

Electrolux årsredovisning för 2018 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida. Årets rapportering består av en omfattande digital version med utvecklat innehåll som kopplar ihop strategi och utförande, samt en kortare...

Läs mer