Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2017

  • Omval av Ronnie Leten som styrelseordförande och val av Kai Wärn som ny styrelseledamot.
  • Prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.
  • Fortsatt fokus på globalt etikprogram och ramverk för mänskliga rättigheter.
Läs mer inom Bolagsstyrning

AB Electrolux årsstämma hölls torsdagen den 5 april 2018 i Stockholm.

Läs mer

Electrolux årsredovisning för 2017 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida.

Läs mer
27 februari, 2018

Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

27 februari, 2018

Aktieägarna i AB Electrolux kallas till årsstämma torsdagen den 5 april 2018 kl. 17.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Läs mer