Skatteinformation Husqvarna

Skatteverkets allmänna råd – utdelning av aktier i Husqvarna AB för svenska aktieägare.

Utdelningen av aktier i Husqvarna är undantagen från beskattning i Sverige med stöd av de så kallade Lex Asea-reglerna.

Amerikanska och brittiska aktieägare rekommenderas att rådfråga sitt lokala skattekontor eller skatterådgivare om skattemässiga konsekvenser av utdelningen av Husqvarna aktier.

Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Electrolux utdelning år 2006 av aktier i Husqvarna AB avser endast aktieägare folkbokförda i Sverige.

Rådet anger att av anskaffningsutgiften för aktier av serie A i AB Electrolux bör 54 procent hänföras till dessa aktier och 46 procent till erhållna aktier av serie A i Husqvarna AB. Av anskaffningsutgiften för serie B i AB Electrolux bör 55 procent hänföras till dessa aktier och 45 procent till erhållna aktier av serie B i Husqvarna AB.

Ämnen och kategorier
Läs mer inom Skatteinformation
21 april, 2020

Skatteinformation Electrolux Professional

21 april, 2020

Under januari 2007 genomförde Electrolux en split (2:1). En av de splittade aktierna blev en inlösenaktie som cirka tre veckor efter splitten automatiskt löstes in för 20 kr.

Läs mer

Skatteverket har utfärdat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften med anledning av inlösen av aktier i Electrolux 2004 mot kontantlikvid.

Läs mer