Sammanställning av förväntade engångsposter i Electrolux kv3-rapport

Electrolux meddelade idag att nettoeffekten av engångsposter i rapporten för tredje kvartalet 2019 förväntas bli negativ med cirka 400 miljoner kronor.

Electrolux beslutade idag om effektiviseringsåtgärder som kommer att leda till omstruktureringskostnader om 1,6 miljarder kronor (se separat pressmeddelande). Utöver dessa kostnader kommer resultatet för det tredje kvartalet att påverkas av utvecklingen av två administrativa ärenden:

       Som meddelades i delårsrapporten för fjärde kvartalet 2018 erhöll Electrolux under kvartalet ett slutligt och icke-överklagbart domstolsbeslut i Brasilien om att Electrolux har rätt att återfå överbetald skatt för 2002-2014. Under kvartalet lämnade Electrolux in en ansökan till den brasilianska skattemyndigheten om återbetalning av denna överbetalda skatt. Hela beloppet kommer nu att redovisas som en tillgång per den 30 september 2019. Detta kommer att leda till en positiv engångspost om cirka 1,4 miljarder kronor (BRL 581 miljoner) som påverkar rörelseresultatet för affärsområdet Latinamerika.

       Electrolux kommer också att redovisa en negativ engångspost om cirka 200 miljoner kronor, som påverkar rörelseresultatet för affärsområdet Nordamerika. Denna kostnad hänför sig till en förlikning i USA.

Detta innebär att engångsposter totalt kommer att ha en negativ nettoeffekt på rörelseresultatet om cirka 400 miljoner kronor. Nettoeffekten på kassaflödet kommer att vara neutral. Rapporten för tredje kvartalet publiceras den 25 oktober 2019.

Sammanställning och nettoeffekt av engångsposter:

Orsak till engångspost Effekt på rörelseresultatet Område som påverkas
Effektiviseringsåtgärder och outsourcingprojekt SEK -1.6 miljarder Koncerngemensamma kostnader samt alla affärsområden
Ansökan om återbetalning av skatt SEK +1.4 miljarder Affärsområdet Latinamerika
Förlikning SEK -200 miljoner Affärsområdet Nordamerika
Nettoeffekt av engångsposter SEK -400 miljoner

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations: 070-590 80 72 
Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07