Ledning

This page is also available in English.

Koncernledningen består av verkställande direktören, de sex affärsområdescheferna, ekonomi- och finansdirektören, personaldirektören, chefsjuristen, marknadsdirektören och direktören för Global Operations.

I fokus

Koncernledningen består av verkställande direktören, de sex affärsområdescheferna och fem stabschefer.

Läs mer

Riktlinjer for ersättning till koncernledningen beslutas av årsstämman på grundval av förslag från styrelsen. Ersättningen till verkställande direktören beslutas sedan av styrelsen baserat på rekommendation från ersättningsutskottet.

Läs mer
I fokus

Koncernledningen består av verkställande direktören, de sex affärsområdescheferna och fem stabschefer.

Läs mer

Riktlinjer for ersättning till koncernledningen beslutas av årsstämman på grundval av förslag från styrelsen. Ersättningen till verkställande direktören beslutas sedan av styrelsen baserat på rekommendation från ersättningsutskottet.

Läs mer