Extra bolagsstämma 2020

Extra bolagsstämma i AB Electrolux ägde rum fredagen den 21 februari 2020 på AB Electrolux huvudkontor i Stockholm.

Protokollet som fördes vid stämman inklusive bilagan finns nedladdningsbart i tabellen nedan.