Skip to content

Delårsrapport januari – mars 2023

Rapporten för det första kvartalet 2023 publicerades den 28 april 2023, klockan 08.00.

Efter att rapporten offentliggjorts hålls en telefonkonferens, klockan 09.00 (CEST), där resultatet presenteras av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

För att endast lyssna på telefonkonferensen, använd länken: https://edge.media-server.com/mmc/p/z6tdbuoz

 eller

För att både lyssna på telefonkonferensen och ställa frågor,
använd länken: https://register.vevent.com/register/BI3b5735a6e6734367af19229c58b765d7

Kommande händelser