Årsstämma 2021

Electrolux årsstämma kommer att hållas den 25 mars 2021. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Aktieägarna kommer dock att ha möjlighet att ställa frågor skriftligen inför stämman. Frågorna och svaren kommer att publiceras på koncernens hemsida www.electroluxgroup.com senast fem dagar före stämman tillsammans med en webcast med styrelsens ordförande och VD innehållande deras reflektioner kring 2020.

Ytterligare information om poströstningsförfarandet kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman.

Kommande händelser