Electrolux kommenterar effekt av utveckling i Sears

Electrolux kommenterar idag beskedet ifrån Sears Holdings Corporation, en stor amerikansk kund, att denna har ansökt om frivillig företagsrekonstruktion enligt Chapter 11 i den amerikanska konkurslagen.

Efter dagens besked avser Electrolux arbeta med Sears rekonstruktör för att utforska förutsättningarna att fortsätta göra affärer med Sears, samtidigt som den finansiella och verksamhetsmässiga exponeringen hanteras.

För att trygga kontinuiteten i verksamheten och för att motverka den finansiella exponeringen har Electrolux aktivt planerat för olika scenarier angående Sears, samtidigt som bolaget har ökat affärerna med andra kunder. Därför bedömer Electrolux i nuläget att det inte kommer att uppstå några väsentliga engångskostnader som omedelbar följd av Sears företagsrekonstruktion enligt Chapter 11.

Det är dock svårt att förutsäga slutresultatet av Sears försök att rekonstruera sin verksamhet, med de olika scenarier som det kan medföra. Det kan därför inte uteslutas att utvecklingen kan komma att få en väsentlig inverkan på framtida försäljning och resultat inom Electrolux affärsområde Vitvaror Nordamerika. Affärsområdets exponering mot Sears är för närvarande omkring 10 procent av dess intäkter.

För mer information kontakta:

Daniel Frykholm, Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2018 kl. 0900 CET.

Läs mer inom Nyheter

Electrolux har idag utnämnts som ett av världens främsta företag inom hållbarhet och klimatarbete i två prestigefyllda globala rankningar. Electrolux kvalar in både på den globala topp 100-listan av världens främsta företag inom hållbarhet,...

Läs mer
14 januari, 2019

Inbjudan till Electrolux Q4 presentation

14 januari, 2019

Electrolux rapport för det fjärde kvartalet 2018 kommer att publiceras fredagen den 1 februari, runt klockan 08.00.

Läs mer
6 december, 2018

Fransk konkurrensprocess avslutad

6 december, 2018

Den franska konkurrensmyndigheten har nu avslutat den tidigare kommunicerade utredningen av ett påstått brott mot konkurrensregler i Frankrike av Electrolux och andra vitvarutillverkare under åren 2006 till 2009.

Läs mer