Electrolux gör avsättning gällande utredning av franska konkurrensmyndigheten

Electrolux kommer att göra en avsättning om cirka 550 miljoner kronor med anledning av den sedan tidigare kommunicerade utredningen som genomförs av den franska konkurrensmyndigheten. Avsättningen kommer att påverka koncernens rörelseresultat för det andra kvartalet 2018.

Den franska konkurrensmyndigheten har, som tidigare meddelats, utfärdat en s.k. Statement of Objections, i vilken myndigheten hävdar att Electrolux och andra vitvarutillverkare har brutit mot konkurrensbestämmelser i Frankrike under perioden september 2006 till april 2009. Electrolux samarbetar fullt ut med konkurrensmyndigheten. Electrolux har tidigare meddelat att utredningens utfall kan få en väsentlig inverkan på bolagets finansiella resultat och kassaflöde.

I detta skede av utredningen gör nu Electrolux, i enlighet med redovisningsregler, denna avsättning för böter till följd av utredningen. Det slutliga beloppet kommer att bli känt när processen är avslutad.

Avsättningen kommer att redovisas som en engångspost i resultatet för det andra kvartalet 2018, och påverkar affärsområdet Vitvaror Europa, Mellanöstern och Afrika. Kvartalsrapporten publiceras den 18 juli 2018.

Som tidigare meddelats genomför konkurrensmyndigheten även en annan utredning som berör Electrolux. Läs mer här. Bolaget har ännu inte informerats om några slutsatser gällande den utredningen.

För mer information vänligen kontakta

Daniel Frykholm, Electrolux pressjour, 08 657 65 07.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni kl. 1900 CET.

Läs mer inom Nyheter

Electrolux introducerar ett uppkopplat kylskåp för matbutiker tillsammans med startupbolaget Karma. Kylskåpet som betalanseras idag, är integrerat med Karmas app och ska bidra till minskat matsvinn genom att göra det enklare att sälja osåld...

Läs mer

Sammanfattning av tredje kvartalet 2018

Läs mer

Electrolux kommenterar idag beskedet ifrån Sears Holdings Corporation, en stor amerikansk kund, att denna har ansökt om frivillig företagsrekonstruktion enligt Chapter 11 i den amerikanska konkurslagen.

Läs mer