Electrolux får utmärkelse som världsledande inom klimatarbete

Electrolux tillhör de 5 procent av världens företag som är ledande i arbetet mot klimatförändringar. Det anser den internationella ideella organisationen CDP som idag har tilldelat Electrolux en plats på 2017 års A-lista. Det är andra året i rad som Electrolux A-listas av CDP för sitt arbete med att minska utsläpp, mildra klimatrisker och för sitt bidrag för en hållbar världsekonomi.

– Vi har bevisat att en ambitiös klimatagenda och starka incitament för att nå våra klimatmål i tillverkningen har bidragit till att minska våra koldioxidutsläpp. Det är glädjande att Electrolux ännu en gång erkänns för vårt arbete med att förbättra vårt klimatavtryck, säger Henrik Sundström, hållbarhetschef på Electrolux.

Electrolux har som mål att minska sina koldioxidutsläpp med 50 procent till år 2020 och för att nå detta mål arbetar Electrolux intensivt med att minska sin miljöpåverkan. Bland de åtgärder som har genomförts syns omställning till förnybar energi och energi- och resurseffektivisering både i verksamheten och i produkterna.

I Electrolux tillverkning har det genomsnittliga koldioxidutsläppet per producerad produkt minskat med 25 procent sedan 2015. Bolaget har även satt som mål att hälften av bolagets energiförbrukning senast år 2020 ska komma från förnybar energi.

Electrolux blev tidigare i år även utnämnd, för elfte året i rad, till global branschledare i kategorin hushållsvaror i Dow Jones internationella hållbarhetsindex (DJSI World). Läs mer här.

CDP är en internationell och ideell organisation som driver ett globalt rapporteringssystem som hjälper investerare, företag, städer, stater och regioner att hantera sin miljöpåverkan. Tusentals bolag skickar årligen in klimatinformation till CDP för en oberoende bedömning genom metodisk poängsättning. Electrolux återfinns bland de 5 % av deltagande företag som nu uppmärksammats för sina åtgärder under det gångna året i att minska utsläpp och motverka klimatförändringar.

Läs mer om CDPs A-lista här. Läs mer om Electrolux hållbarhetsramverk For the Better här.

För mer information vänligen kontakta

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.