Electrolux årsstämma 2011

Årsstämman i Electrolux hålls idag klockan 17.00 i Stockholm. Electrolux VD och koncernchef Keith McLoughlins anförande vid stämman kommer att direktsändas via Electrolux hemsida.

Utöver att presentera utvecklingen under 2010 och koncernens strategiska inriktning kommer McLoughlin att kort kommentera verksamheten nu och förväntningar inför 2011. I sitt tal upprepar han de förväntningar som kommunicerades i samband med bokslutsrapporten för 2010 i februari.

”Det första kvartalet kommer fortsatt att påverkas av prispress i de flesta regioner. För att kompensera för ökade kostnader för råmaterial har vi i Nordamerika kommunicerat en allmän prishöjning. Vi tror att vi kommer att se positiva effekter av prishöjningen från och med det andra kvartalet 2011 och framåt. Kostnaderna för våra viktigaste råvaror fortsätter att stiga vilket slår igenom med full effekt under det första kvartalet 2011. Förutom ökade kostnader för stål ser vi betydande ökningar för plast och basmetaller. Under 2011 förväntar vi oss att kostnaderna för råmaterial kommer att öka med mellan 1,5 och 2 miljarder kronor jämfört med 2010. Majoriteten av kostnadsökningarna kommer att slå igenom under det första halvåret med tyngdpunkt på det första kvartalet.”

VD och koncernchef Keith McLoughlins anförande på årsstämman kommer att direktsändas med start runt 17.05 CET. Det kan bli en mindre försening beroende på hur lång tid öppnandet av mötet tar.

Lyssna på McLoughlins anförande via denna länk

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden.