Delårsrapport januari – september 2013

Sammanfattning av tredje kvartalet 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 27 258 Mkr (27 171) och periodens resultat till 656 Mkr (923), vilket motsvarar 2,29 kr (3,22) per aktie.
 • Den organiska tillväxten var 4,9%, medan valutakursförändringarna uppgick till –4,6%.
 • Fortsatt organisk tillväxt i alla regioner förutom för Vitvaror Europa, Mellanöstern och Afrika.
 • Nordamerika fortsatte att visa en stark organisk tillväxt på 8% och nådde en rörelsemarginal på 7% som ett resultat av ökade volymer och förbättrad mix.
 • Fortsatt svaga marknader och lägre volymer påverkade resultatet negativt i Europa.
 • Stark utveckling för Professionella Produkter.
 • Negativa valutaeffekter på –519 Mkr påverkade resultatet i Latin Amerika, Asien/Stillahavsområdet och Europa.
 • Åtgärder inleds för att minska de årliga kostnaderna med 1,8 miljarder kronor genom förbättring av tillverkningsstrukturen och minskning av overheadkostnaderna, framförallt inom Vitvaror Europa.

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls fredagen den 25 oktober 2013 klockan 9.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin och ekonomi- och finansdirektör Tomas Eliasson.

En presentation av koncernens tredje kvartal 2013 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida http://www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • + 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
 • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 855 753 2230, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida http://www.electrolux.com/interim-report-webcast


För mer information

Investor Relations och Finansiell Information +46 (0) 8 738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är tillgänglig på http://www.electrolux.com/ir

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2013 klockan 08.00 (CET).