Delårsrapport januari – september 2010

Sammanfattning av tredje kvartalet 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 26 326 Mkr (27 617) och periodens resultat till
  1 381 Mkr (1 631), vilket motsvarar 4,85 kr (5,74) per aktie.
 • I jämförbara valutor minskade nettoomsättningen med 2,3%.
 • Stark tillväxt i Latinamerika och Asien/Stillahavsområdet kompenserade till stor del lägre försäljningsvolymer i Europa och Nordamerika.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 977 Mkr (2 234), motsvarande en marginal på
  7,5% (8,1) exklusive jämförelsestörande poster.
 • Rörelsemarginalen för årets nio första månader uppgick till 6,1% exklusive jämförelsestörande poster.
 • Förbättringar av produktmixen fortsatte att bidra till resultatförbättringar.
 • Starka resultat i Europa, Asien/Stillahavsområdet och för Professionella
  Produkter.
 • Rörelseresultatet i Nordamerika minskade till följd av en svag USA-marknad, högre kostnader för råmaterial och ökad försäljning till kampanjpriser.

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls den 27 oktober 2010 klockan 15.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Hans Stråberg, ekonomi- och finansdirektör Jonas Samuelson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens tredje kvartal kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • +46 (0) 8 505 598 53, Sverige
 • +44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida http://www.electrolux.com/webcast1

För mer information

Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: +46 (0) 8 738 60 03.
Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir