Delårsrapport januari – mars 2011

Sammanfattning av första kvartalet 2011

  • Nettoomsättningen uppgick till 23 436 Mkr (25 133) och periodens resultat till 457 Mkr (911), vilket motsvarar 1,61 kr (3,20) per aktie.
  • I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 1%.
  • Efterfrågan förbättrades på Electrolux huvudmarknader.
  • Stark försäljningstillväxt i Latinamerika, Asien/Stillahavsområdet och inom Dammsugare och småapparater.
  • Rörelseresultatet uppgick till 696 Mkr (1 326), motsvarande en marginal på 3,0% (5,3) exklusive jämförelsestörande poster.
  • Rörelseresultatet för de flesta affärsområden påverkades negativt av högre kostnader för råmaterial och lägre försäljningspriser.
  • Rörelseresultatet förbättrades för verksamheten i Asien/Stillahavsområdet och för Professionella Produkter.

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls den 27 april 2011 klockan 15.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin, ekonomi- och finansdirektör och chef för Global Operations inom Vitvaror Jonas Samuelson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens första kvartal 2011 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:

  • +46 (0) 8 505 598 53, Sverige
  • +44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
  • +1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida www.electrolux.com/webcast1

För mer information

Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: +46 (0) 8 738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir