Delårsrapport januari – juni 2010

Sammanfattning av andra kvartalet 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 27 311 Mkr (27 482) och periodens resultat till 1 028 Mkr (658), vilket motsvarar 3,61 kr (2,32) per aktie.
 • I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 2,8% som en följd av högre försäljningsvolymer.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 477 Mkr (1 027), motsvarande en marginal på 5,4% (3,7) exklusive jämförelsestörande poster.
 • Rörelsemarginalen för den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 6,5% exklusive jämförelsestörande poster.
 • Resultatförbättringar inom alla affärsområden i jämförbara valutor.
 • Högre volymer och förbättringar av produktmixen bidrog till resultatförbättringen.
 • Högre kostnader för råmaterial och ökade marknadsföringssatsningar påverkade resultatet negativt.
 • Stabilt kassaflöde under kvartalet.
 • Marknaden i Nordamerika fortsatte att återhämta sig under kvartalet.
 • Marknaden i Europa stabiliserades men efterfrågan försvagades i södra Europa under kvartalets senare del.

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls den 19 juli 2010 klockan 15.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Hans Stråberg, ekonomi- och finansdirektör Jonas Samuelson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens andra kvartal kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • +46 (0) 8 505 598 53, Sverige
 • +44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida

För mer information

Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: +46 (0) 8 738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på http://www.electrolux.com/ir