Delårsrapport januari – mars 2012

Sammanfattning av första kvartalet 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 25 875 Mkr (23 436) och periodens resul­tat till 559 Mkr (457), vilket motsvarar 1,96kr (1,61)per aktie.
 • Nettoomsättningen förbättrades med 10,4%, varav 3,5% avsåg organisk tillväxt.
 • Förvärven av CTI och Olympic Group påverkade försäljningen med 5,8%.
 • Stark organisk tillväxt särskilt på tillväxtmarknaderna bidrog till den positiva utvecklingen av nettoomsättningen.
 • Ökade volymer i Europa tack vare ökade marknadsandelar inom inbygg­nadssegmentet.
 • Rörelseresultatet förbättrades till 943 Mkr (696).
 • Högre försäljningspriser i Nordamerika hade en positiv påverkan på rörel­seresultatet.
 • Ökade kostnader för råmaterial fortsatte att negativt påverka resultatet men i lägre grad än under tidigare kvartal.

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls den 25 april 2012 klockan 15.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin, ekonomi-och finansdirektör Tomas Eliasson och Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens första kvartal 2012 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • +46 (0) 8 505 598 53, Sverige
 • +44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida www.electrolux.com/webcast1

För mer information

Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: +46 (0) 8 738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir