Delårsrapport januari  – juni 2011

Sammanfattning av andra kvartalet 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 24 143 Mkr (27 311) och periodens resultat till 561 Mkr (1 028), vilket motsvarar 1,97 kr (3,61) per aktie.
 • I jämförbara valutor minskade nettoomsättningen med 2% huvudsakligen som ett resultat av lägre priser.
 • Rörelseresultatet uppgick till 745 Mkr (1 477), motsvarande en marginal på 3,1% (5,4) exklusive jämförelsestörande poster.
 • Prispress, högre kostnader för råmaterial och sourcade produkter hade en negativ inverkan på rörelseresultatet i alla regioner.
 • Lägre försäljningsvolymer av vitvaror i Västeuropa och Nordamerika på grund av svag efterfrågan.
 • Prishöjningar implementeras i alla regioner.
 • Fortsatt starkt resultat för Professionella Produkter, inklusive en positiv engångspost på 90 Mkr.
 • Stark försäljningstillväxt i Asien och en stabil rörelsemarginal.
 • Stabilt kassaflöde från verksamheten.
 • Slutligt avtal träffat om att förvärva Olympic Group i Egypten.

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls den 19 juli 2011 klockan 15.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin, Jonas Samuelson, ekonomi- och finansdirektör och chef för Glo­bal Operations inom Vitvaror samt Peter Nyquist, Chef för Investor Relations och Finansiell Information.

En presentation av koncernens andra kvartal 2011 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • +46 (0) 8 505 598 53, Sverige
 • +44 (0) 20 3043 2436, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 866 458 4087, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida www.electrolux.com/webcast1


För mer information

Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information: +46 8 738 60 03.
Finansiell information om Electrolux är också tillgänglig på www.electrolux.com/ir