Datum för finansiella rapporter från Electrolux 2018

Finansiella rapporter och årsstämma 2018.

  • 31 januari: Bokslutsrapport för 2017
  • 27 april: Delårsrapport januari – mars
  • 18 juli: Delårsrapport januari – juni
  • 26 oktober: Delårsrapport januari – september
  • Årsstämma hålls den 5 april 2018.

För mer information vänligen kontakta

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.