Datum för finansiella rapporter från Electrolux 2018

Finansiella rapporter och årsstämma 2018.

  • 31 januari: Bokslutsrapport för 2017
  • 27 april: Delårsrapport januari – mars
  • 18 juli: Delårsrapport januari – juni
  • 26 oktober: Delårsrapport januari – september
  • Årsstämma hålls den 5 april 2018.

För mer information vänligen kontakta

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Läs mer inom Nyheter
19 november, 2019

Electrolux tar upp lån på obligationsmarknaden

19 november, 2019

Electrolux har idag lånat 1 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Euro Medium Term Note program, EMTN.

Läs mer

Sammanfattning av tredje kvartalet 2019

Läs mer

Electrolux rapport för det tredje kvartalet 2019 kommer att publiceras fredagen den 25 oktober, runt klockan 08.00.

Läs mer