Bokslutsrapport 2013

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 28 891 Mkr (29 185).
 • Den organiska tillväxten var 3,6%, medan negativa valutakursförändringar uppgick till –4,6%.
 • Alla affärsområden visade organisk försäljningstillväxt, försäljningen var särskilt stark i Nordamerika för Professionella Produkter och för Dammsugare och småapparater.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 223 Mkr (1 590), motsvarande en marginal på 4,2% (5,4), exklusive jämförelsestörande poster.
 • Rörelseresultatet har påverkats negativt av valutakursförändringar med –442 Mkr.
 • Kostnader för strukturåtgärder på 1 487 Mkr och en nedskrivning av en IT-plattform på 906 Mkr har enligt vad som tidigare kommunicerats, belastat rörelseresultatet inom jämförelsestörande poster.
 • Stabilt kassaflöde.
 • Periodens resultat inklusive jämförelsestörande poster uppgick till –987 Mkr (242), vilket motsvarar ett resultat på –3,44 kr (0,84) per aktie.
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2013 på 6,50 kr (6,50) per aktie.

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls fredagen den 31 januari 2014 klockan 9.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Keith McLoughlin och ekonomi- och finansdirektör Tomas Eliasson.

En presentation av koncernens fjärde kvartal 2013 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida http://www.electrolux.com/ir

För deltagande per telefon, vänligen ring:

 • + 46 (0) 8 505 564 74, Sverige
 • +44 203 364 5374, Storbritannien och övriga Europa
 • +1 855 753 2230, USA

Telefonkonferensen kan även avlyssnas på koncernens hemsida http://www.electrolux.com/interim-report-webcast


För mer information

Investor Relations och Finansiell Information: +46 (0) 8 738 60 03.

Finansiell information om Electrolux är tillgänglig på http://www.electrolux.com/ir