Årsstämma 2015

Årsstämman i AB Electrolux ägde rum torsdagen den 26 mars 2015 på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Protokollet som fördes vid årsstämman inklusive bilagor finns nedladdningsbart i tabellen nedan.

Lyssna till Keith McLoughlins tal på årsstämman 2015

In English
På svenska

Dokument
Protokoll fört vid årsstämma 26 mars 2015 26 mars, 2015 - Språk: Svenska 26 mars, 2015 Svenska
Bilaga 2 – Dagordning 2015 26 mars, 2015 - Språk: Svenska 26 mars, 2015 Svenska
Bilaga 3 – Electrolux Årsredovisning 2014 26 mars, 2015 - Språk: Svenska 26 mars, 2015 Svenska
Bilaga 4 – Revisorsyttrande 2015 – ersättningsriktlinjer 26 mars, 2015 - Språk: Svenska 26 mars, 2015 Svenska
Bilaga 5 – Förslag till arvode till styrelsen 2015 26 mars, 2015 - Språk: Svenska 26 mars, 2015 Svenska
Bilaga 6 – Förslag till val av styrelseledamöter 2015 26 mars, 2015 - Språk: Svenska 26 mars, 2015 Svenska
Bilaga 7 – Förslag till Ersättningsriktlinjer 2015 26 mars, 2015 - Språk: Svenska 26 mars, 2015 Svenska
Bilaga 8 – Förslag till aktieprogram 2015 26 mars, 2015 - Språk: Svenska 26 mars, 2015 Svenska
Bilaga 9 – Förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier 2015 26 mars, 2015 - Språk: Svenska 26 mars, 2015 Svenska
Pressmeddelande – Kommuniké från AB Electrolux årsstämma 2015 27 mars, 2015 - Språk: Svenska 27 mars, 2015 Svenska
Electrolux Årsredovisning 2014 25 februari, 2015 - Språk: Svenska 25 februari, 2015 Svenska
Pressmeddelande – Electrolux valberedning föreslår omval av styrelsen 17 februari, 2015 - Språk: Svenska 17 februari, 2015 Svenska
Pressmeddelande – Kallelse till årsstämma i AB Electrolux 17 februari, 2015 - Språk: Svenska 17 februari, 2015 Svenska
Kallelse till årsstämman 2015 17 februari, 2015 - Språk: Svenska 17 februari, 2015 Svenska
Fullmaktsformulär årsstämma 2015 17 februari, 2015 - Språk: Svenska 17 februari, 2015 Svenska
Proxy Form AGM 2015 17 februari, 2015 - Språk: Svenska 17 februari, 2015 Svenska
Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter 2015 17 februari, 2015 - Språk: Svenska 17 februari, 2015 Svenska
Valberedningens motiverade yttrande 2015 17 februari, 2015 - Språk: Svenska 17 februari, 2015 Svenska
Valberedningens rekommendation styrelseledamöters aktieinnehav 2015 17 februari, 2015 - Språk: Svenska 17 februari, 2015 Svenska
Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22§ aktiebolagslagen 2015 17 februari, 2015 - Språk: Svenska 17 februari, 2015 Svenska
Styrelsens redovisning inför årsstämman 2015 enligt regel 10.3 i Svensk kod för bolagsstyrning 17 februari, 2015 - Språk: Svenska 17 februari, 2015 Svenska
Revisorsyttrande – Ersättningsriktlinjer 2014 19 februari, 2015 - Språk: Svenska 19 februari, 2015 Svenska
Pressmeddelande – Valberedning utsedd inför Electrolux årsstämma 2015 25 september, 2014 - Språk: Svenska 25 september, 2014 Svenska
Instruktion för valberedningen (gällande från årsstämman 2011) 31 mars, 2011 - Språk: Svenska 31 mars, 2011 Svenska
Electrolux Årsstämma 2015

Electrolux valberedning föreslår inför bolagsstämman den 26 mars omval av styrelsens samtliga nuvarande medlemmar: Ronnie Leten (ordförande), Lorna Davis, Petra Hedengran, Hasse Johansson, Keith McLoughlin, Bert Nordberg, Fredrik Persson, Ulrika Saxon och Torben Ballegaard...

Läs mer
17 februari, 2015

Kallelse till årsstämma i AB Electrolux

17 februari, 2015

Aktieägarna i AB Electrolux kallas till årsstämma torsdagen den 26 mars 2015 kl. 17.00 på Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm.

Läs mer
25 september, 2014

Valberedning 2015

25 september, 2014

Valberedningsledamöter inför årsstämma 2015.

Läs mer

Valberedningens ledamöter inför Electrolux årsstämma 2015 har nu utsetts.

Läs mer