Årsredovisning 2008

Sammanfattning av 2008

  • Rörelseresultatet försämrades på grund av svag efterfrågan och avsättningar för strukturåtgärder.
  • Antalet anställda minskas med mer än 10% under 2008 och 2009 för att möta försvagningen på marknaden.
  • Electrolux tog marknadsandelar med de nya produkterna under varumärket Electrolux inom premiumsegmentet för vitvaror i Nordamerika.
  • Resultatförbättringar för vitvaror i Latin­amerika och Asien/Stillahavsområdet samt för Professionella Produkter och damm­sugarverksamheten.
  • Ökade satsningar på energieffektiva produkter har stärkt varumärket.

90 år av ledande innovationer och design

Axel Wenner­Gren, grundaren av Electrolux, fastställde de princi­per som företaget fortfarande följer. Hans dröm att förbättra män­niskors livskvalitet har gjort ett grundmurat avtryck i hem över hela världen. Idag – 90 år senare – är Electrolux en världsledande till­verkare av hushållsprodukter samt motsvarande utrustning för professionell användning.

”Thinking of you” fångar upp Electrolux erbjudande: Att alltid sätta användarna i främsta rummet, vare sig det handlar om pro­duktutveckling, design, tillverkning, marknadsföring, logistik eller service.