Årsredovisning 2006

Året i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 103,8 miljarder kronor (100,7)
  • Årets rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster var 4,6 miljarder kronor (4,0)
  • Vinst per aktie uppgick till 9,17 kronor (–0,49)
  • Rörelseresultatet förbättrades för alla affärsområden Omstruktureringsprogrammet fortlöpte enligt plan
  • Ökade investeringar i produktutveckling och varumärkesbyggande
  • Mot bakgrund av den starka balansräkningen efter utdelningen av Husqvarna till Electrolux aktieägare, genomförde koncernen ett omfattade inlösenprogram och återköpte egna aktier på aktiemarknaden
  • Föreslagen utdelning är 4,00 kronor (7,50) per aktie