Årsredovisning 2005

Under de senaste åren har vi förändrat Electrolux från ett produktionsinriktat industriföretag till ett innovativt, proaktivt och marknadsdrivet företag.

Nya attraktiva produkter, som möter konsumenternas olika behov och önskemål, driver vår tillväxt och vår långsiktiga lönsamhet. Vi är idag ledande i branschen när det gäller att metodiskt ta fram nya produkter baserade på konsumentinsikt.

Vårt arbete att investera i ett starkt, globalt Electrolux-varumärke börjar ge utdelning i form av förstärkta marknadspositioner och förbättrade resultat. Fortsatt hög takt i produktutveckling, marknadsföring och varumärkesbyggande kombinerat med låga kostnader inom produktion, inköp och distribution, är vår framgångsformel. Det är så vi kommer att fortsätta bygga Electrolux.

Genom avskiljning av utomhusverksamheten – som styrelsen föreslår delas ut till aktieägarna under namnet Husqvarna – fokuserar vi ytterligare vårt arbete för att säkerställa lönsam tillväxt.