VD och koncernchef Hans Stråbergs kommentar till tredje kvartalet 2008

Konsumtionen av hushållsprodukter har utan tvekan påverkats negativt av den finansiella krisen. Många konsumenter skjuter upp sina inköp eller väljer produkter med lägre priser. Det finns inga tecken på att den svaga marknadsutvecklingen vänder inom den närmaste tiden.

Men trots denna motvind, är vi till stor del nöjda med vad vi klarat av att prestera i det tredje kvartalet. Om vi bortser från kostnader av engångskaraktär samt kostnaderna för lanseringen i Nordamerika, ligger koncernens resultat efter tre kvartal på samma resultatnivå som förra året. Vi lanserar nya produkter i USA med stor framgång. I Europa börjar vi se resultatet av alla besparingsåtgärder som pågår. Den övriga verksamheten inom Electrolux fortsätter att leverera ett mycket starkt resultat och vi har ett starkt kassaflöde. Men, vi har fortfarande mycket kvar att göra.

Vi har nu sett nio kvartal i följd med en vikande nordamerikansk marknad, vilket är en dramatisk nedgång. Vi börjar närma oss en konsumtion av vitvaror som ligger på samma nivå som 2001. Samtidigt är vi mycket nöjda med att vi genom vår grundaffär – under varumärket Frigidaire – tagit marknadsandelar under det tredje kvartalet och levererat ett resultat som ligger i nivå med förra året. Vi har genomfört vår tredje prishöjning på ett år för att kompensera för de stigande råvarukostnaderna.

Lanseringen av Electrolux som ett varumärke för vitvaror på den nordamerikanska marknaden fortsätter att gå bättre än våra förväntningar. Våra produkter säljs idag hos över 3 000 återförsäljare i Nordamerika. I september påbörjade vi lanseringen av tvättprodukter, under varumärket Electrolux, med ett stort kundevenemang i Las Vegas. Designen, kvaliteten och produkternas innovativa funktioner lovordades av de kunder som deltog. De första veckornas försäljning visar att konsumenterna är av samma uppfattning.

Efter den mycket omfattande lanseringen av nya produkter i Europa förra året har vi ytterligare ökat fokus på att få ner kostnaderna inom verksamheten genom flytt av produktion till lågkostnadsländer, minskning av personal och sänkta produktkostnader. Vi börjar se resultat av dessa åtgärder samtidigt som vi ser att det finns ytterligare potential att minska kostnaderna inom verksamheten i Europa. Därutöver behöver vi i Europa, på samma sätt som i USA, fortsätta höja våra priser för att kompensera för de stigande råvarukostnaderna.

Även om vitvaruverksamheten i Europa och Nordamerika är avgörande för koncernens lönsamhet ska vi inte glömma resultatförbättringarna i Latinamerika och i Asien/Stillahavsområdet, för våra professionella produkter och för vår dammsugarverksamhet. Trots den negativa trenden när det gäller efterfrågan fungerar vår strategi med satsning på innovativa produkter, ett starkt Electrolux-varumärke och låga kostnader.

Som sagt, vi befinner oss i en mycket osäker period, där utvecklingen på våra huvudmarknader – Europa och Nordamerika – knappast kommer att förbättras inom den närmaste tiden. Detta har lett till att vi avstår från att ge någon utsikt när det gäller efterfrågeutvecklingen. Givet vad vi vet idag, tror vi fortfarande att vi kommer att leverera ett rörelseresultat för helåret 2008 på 3 300-3 900 Mkr, exklusive jämförelsestörande poster.

Stockholm den 27 oktober 2008

Hans Stråberg
Verkställande direktör och koncernchef

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Electrolux är en världsledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Eureka och Frigidaire. Under 2007 hade Electrolux en omsättning på 105 miljarder kronor och 57 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2008 klockan 08.00 (CET).