VD och koncernchef Hans Stråbergs kommentar till första kvartalet 2008

Även detta kvartal innehöll både positiva och negativa händelser. Resultatet drogs ned av ett antal stora engångskostnader, som har till syfte att förstärka vår långsiktiga verksamhet. Samtidigt ser vi goda resultatförbättringar i Asien, Latinamerika och för våra professionella produkter. Men vi – liksom många andra – har drabbats av en försvagad marknad, som även skapar osäkerhet om framtiden.

Genom en förenklad struktur i Europa kommer nu mer än 400 anställda att lämna företaget. Kostnaderna för denna strukturförändring har belastat första kvartalet. På årsbasis kommer detta att generera 350-400 Mkr i besparingar som börjar komma in i slutet av 2008. Programmet genomförs enligt plan liksom vårt arbete med att minska produktkostnaderna i Europa relaterad till förra årets stora produktlansering.

En annan angelägen ”kostnad” under kvartalet avser vår lansering av en helt ny produktserie under varumärket Electrolux i Nordamerika. Detta är en satsning som på sikt ger oss en stark position inom det mycket attraktiva premiumsegmentet. Jag besökte den stora köks –och badmässan i Chicago i april och kunde se att många av våra kunder var mycket imponerade av våra nya produkter och den mycket omfattande marknadsföringen. Vi satsar stort både på TV och tidskrifter och inte minst på Internet, www.electroluxappliances.com. Våra nya produkter finns redan på över 1 500 inköpsställen runtom i USA, vilket är fler än vi ursprungligen hade planerat.

Vi har många exempel som visar på fördelarna med att satsa på attraktiva produkter och marknadsföring. Ett är att rörelsemarginalen i vår globala dammsugarverksamhet ligger strax under 10 procent. Detta är mycket imponerande när man jämför med vår situation för fyra år sedan.

Glädjande i denna rapport är att rörelseresultatet för verksamheterna i Asien/Stillahavsområdet och Latinamerika samt för Professionella Produkter har förbättras med sammanlagt cirka 250 Mkr.

Jag har tidigare nämnt förbättringen i Australien efter ett antal tuffa år. Nu börjar vi se en stabilisering i Kina samtidigt som Sydostasiens betydelse ökar. Sydostasien fortsätter att visa en mycket lönsam tillväxt. Latinamerika visar på fortsatt stabil lönsamhet och stark tillväxt.

Inom professionella kök förbättrar vi våra marginaler genom att på ett mer modernt sätt nå våra kunder. Inom professionell tvätt finns en stor förbättringspotential genom effektivare tillverkning och nya produkter.

Efterfrågan på våra produkter har varit lägre än vi förväntat oss och nedgången på marknaderna i Europa och Nordamerika har negativt påverkat vårt resultat. Det råder – som alla vet – en stor osäkerhet om den framtida marknadsutvecklingen.

Om vi blickar framåt vill jag upprepa, trots en tuff inledning av 2008, att vår utsikt för helåret ligger kvar: Rörelseresultatet för helåret 2008 förväntas ligga i linje med rörelseresultatet för 2007. Sedan vi publicerade våra utsikter i februari har jag fått frågan om att definiera ”i linje” och mitt svar har varit att ”i linje” betyder en förändring med ett ensiffrigt procenttal plus eller minus. Givet den rådande marknadsutvecklingen, förväntar jag mig att vårt rörelseresultat för 2008 hamnar i den lägre delen av det spannet.

Stockholm den 28 april 2008

Hans Stråberg
Verkställande direktör och koncernchef

Electrolux är en världsledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Eureka och Frigidaire. Under 2007 hade Electrolux en omsättning på 105 miljarder kronor och
57 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Electrolux ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2008 klockan 08.00 (CET).