Styrelsen i Electrolux kallar till extra bolagsstämma den 16 juni 2004 för genomförande av inlösenerbjudandet

Styrelsen i Electrolux kallar till extra bolagsstämma den 16 juni 2004
för genomförande av inlösenerbjudandet

(ELUX) Vid ordinarie bolagsstämma den 21 april 2004 beslutades om ett
inlösenerbjudande till aktieägarna i Electrolux. Anmälningsperioden för
inlösenerbjudandet löper under perioden 4 maj – 1 juni 2004. Styrelsen i
Electrolux har idag beslutat kalla till en extra bolagsstämma att äga
rum den 16 juni 2004 på vilken aktieägarna föreslås fatta erforderliga
beslut för genomförande av inlösenerbjudandet.

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om nedsättning
av Electrolux aktiekapital med högst 76.652.650 kronor genom inlösen av
högst 15.330.530 aktier. För varje inlöst aktie skall betalas 200
kronor, det vill säga sammanlagt högst 3.066.106.000 kronor.

För att möjliggöra en skyndsam utbetalning till aktieägarna föreslår
styrelsen även att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 76.652.650
kronor genom nyemission av högst 15.330.530 inlösenbara aktier av serie
C. Teckningskursen skall uppgå till 5 kronor per aktie. De nya aktierna
ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av
Handelsbanken. Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
att beslutet om inlösen av aktier och utbetalning till aktieägarna
enligt inlösenerbjudandet kan verkställas utan den tidsfördröjning som
inhämtande av rättens tillstånd innebär, om bolaget samtidigt genom
nyemission tillförs ett belopp motsvarande nedsättningsbeloppet.
Handelsbanken har åtagit sig att teckna och låta inlösa dessa aktier av
serie C. Vidare föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar
om bl a nedsättning av bolagets aktiekapital genom inlösen av de
nyemitterade aktierna av serie C.

Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras omkring den
26 maj 2004. Styrelsens fullständiga förslag till beslut på den extra
bolagsstämman, med angivande av exakta nedsättningsbelopp, antal aktier
som ska inlösas samt antal aktier som ska nyemitteras, kommer att
offentliggöras senast den 9 juni 2004.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och
utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än
55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och
professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som
AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux
hade 2003 en omsättning på 124,1 miljarder kronor och 77.100 anställda.

För mer information
Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.